Stacy

Main Cast and Crew

Cast in Credits Order
Norman England ... Jeff
Tomoka Hayashi ... Nozomi
Yukijirô Hotaru
Ryôichi Inaba
Natsuki Katô ... Eiko
Ryûki Kitaoka
Shirô Misawa
Masayoshi Nogami ... Father
Kenji Ohtsuki
Toshinori Omi ... Shibukawa
Hinako Saeki
Yoji Tanaka ... Rokuyama
Masayoshi Tomomatsu
Donpei Tsuchihira
Yasutaka Tsutsui ... Dr. Inugami Sukekiyo
Shungiku Uchida

Directed by
Naoyuki Tomomatsu

Writing credits
Kenji Otsuki ... (novel)
Chisato Ôgawara ... (screenplay)

Produced by
Naokatsu Itô .... producer

Original Music by
Tokusatsu

Special Effects by
Takashi Oda .... dummy effects
Hiroshi Sagae .... sculptor