Battle Royale

Main Cast and Crew

Cast in Credits Order
Tatsuya Fujiwara .... Shuya Nanahara
Aki Maeda .... Noriko Nakagawa
Taro Yamamoto .... Shougo Kawada
Masanobu Ando .... Kazuo Kiriyama
Kou Shibasaki .... Mitsuko Souma
Chiaki Kuriyama .... Takako Chigusa
Rest of cast listed alphabetically
Takako Baba .... Yoshimi Yahagi
Shirou Gou .... Ryuhei Sasagawa
Satomi Hanamura .... Yuka Nakagawa
Shigeki Hirokawa .... Shou Tsukioka
Hirohito Honda .... Kazushi Niida
Hitomi Hyuga .... Yuko Sakaki
Sayaka Ikeda .... Megumi Etou
Aki Inoue .... Fumiyo Fujiyoshi

Directed by
Kinji Fukasaku

Writing credits
Kenta Fukasaku
Koshun Takami (novel)

Produced by
Akio Kamatani .... producer
Tetsu Kayama .... producer
Masumi Okada .... producer
Masao Sato .... producer

Original Music by
Masamichi Amano