Men Behind the Sun title

Cast and Crew.

Cast (in credits order).
Hsu Gou
Tie Long Jin
Zhaohua Mei (as Zhao Hua Mei)
Zhe Quan
Gang Wang
Runsheng Wang (as Run Shen Wang)
Dai Yao Wu
Andrew Yu

Directed by
Tun Fei Mou (as T.F. Mous)

Writing credits
(in alphabetical order)
Mei Liu writer (as Mei Fei Liu)
Wen Yuan Mou writer
Dun Jing Teng writer


Produced by
Fu Chi .... producer
Hung Chu .... executive producer

Back to Men Behind the Sun.

 

Reviews A-Z.

Reviews index. Home. Menu.

Information courtesy of the "IMDB".