Ichi the Killer

Main Cast and Crew

Cast in Credits Order
Tadanobu Asano .... Kakihara
Nao Omori .... Ichi
Shinya Tsukamoto .... Jijii
Paulyn Sun .... Karen (as Alien Sun)
Susumu Terajima .... Suzuki
Shun Sugata .... Takayama
Toru Tezuka .... Fujiwara
Yoshiki Arizono .... Nakazawa
Kee .... Ryu
Satoshi Niizuma .... Inoue
Suzuki Matsuo .... Jirô
Hiroyuki Tanaka .... Kaneko (as Sabu)
Moro Morooka .... Cofee Shop Manager
Houka Kinoshita .... Sailor's Lover
Hiroshi Kobayashi .... Takeshi
Mai Goto .... Sailor
Rio Aoki .... Miyuki

Directed by
Takashi Miike

Writing credits
Sakichi Satô (screenplay)
Hideo Yamamoto (manga Koroshiya 1)

Produced by
Yuchul Cho .... co-producer
Akiko Funatsu .... producer
Toshiki Kimura .... associate producer
Sumiji Miyake .... executive producer
Dai Miyazaki .... producer
Elliot Tong .... associate producer
Albert Yeung .... executive producer
Toyoyuki Yokohama .... executive producer

Original Music by
Karera Musication